Wednesday, April 13, 2011

Live life in color

Thank you "Frock Candy" for letting me an Karolina shoot at the store. This pink walls were the best imaginable background for turquoise dress. / Dziękuję "Frock Candy" za możliwość cykania wewnątrz sklepu. Różowe ściany były najlepszym, wyobrażalnym tłem dla turkusowej sukienki.

To learn more about Karolina go to Addiction Fix

No comments:

Post a Comment