Friday, October 19, 2012

Girl in pink

Vaida is one of my really great friends and one of the best dancers I've met. Talented, passionate, creative and positive. So it was such a pleasure to shoot with her again.

Vaida jest jedn z najbliższych mi osób i jedną z najlepszych tancerek, jakie miałam okazję poznać. Jest utalentowana, pełna pasji, kreatywna i bardzo pozytywna. Dlatego było mi bardzo miło cykać z nią po raz kolejny.